IATA

Sebastian Mikosz

2021

Senior VP Environment & Sustainability, IATA